Detalls

Colla de Diables de Vandellòs 
E-Mail: diables@colladediablesdevandellos.com
Adreça: C/ Les Flors, s/n – 43891 Vandellòs

President:

Manel Barceló

Telèfon:

620 743 314

Secretària:

Neus Garcia

Tresoreria:

Berta Escoda

Informació legal

A l’efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), s’informa a l’usuari que les dades que l’usuari facilita només tenen com a finalitat gestionar els serveis sol·licitats i no s’enmagatzemen en cap cas. A la nostra web, al no captar cap dada, no necessitarà fer us dels seus drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) de protecció de dades.